شهرستان های استان کرمانشاه

شهرستان های استان کرمانشاه


استان کرمانشاه ایران

 

نقشه ی تقسیمات اداری استان کرمانشاه

 منبع نگاره: پورتال استانداری کرمانشاه

 

 

 

 

نقشه های تقسیمات اداری شهرستانهای استان کرمانشاه به تفکیک دهستان

 

 

 

 

 

 پاوه

شهرستان پاوه

 

پاوه

 

نگاره ی ماهواره ای شهر پاوه

 

 

 

 

 

 جوانرود

شهرستان جوانرود

 

جوانرود

 

نگاره ی ماهواره ای شهر جوانرود

 

 

 

 

 

روانسر

شهرستان روانسر

 

روانسر

 

نگاره ی ماهواره ای شهر روانسر

 

 

 

 

 

ثلاث باباجانی

شهرستان ثلاث باباجانی

 

تازه آباد

 

نگاره ی ماهواره ای شهر تازه آباد

 

 

 

 

قصر شیرین 

شهرستان قصرشیرین

 

قصر شیرین

 

نگاره ی ماهواره ای شهر قصر شیرین

 

 

 

 

 

گیلانغرب

شهرستان گیلانغرب

 

گیلانغرب

 

 نگاره ی ماهواره ای شهر گیلانغرب

 

 

 

 

 

 

سرپل ذهاب

شهرستان سرپل ذهاب

 

سرپل ذهاب

 

نگاره ی ماهواره ای شهر سرپل ذهاب

 

 

 

 

 

دالاهو

شهرستان دالاهو

 

کرند غرب

 

نگاره ی ماهواره ای شهر کرند غرب

 

 

 

 

 

سنقر و کلیایی

شهرستان سنقروکلیایی

 

سنقر

 

نگاره ی ماهواره ای شهر سنقر

 

 

 

 

 

 

کنگاور

شهرستان کنگاور

 

 کنگاور

 

نگاره ی ماهواره ای شهر کنگاور

 

 

 

 

 

صحنه

شهرستان صحنه

 

صحنه

   نگاره ی ماهواره ای شهر صحنه

 

 

 

 

 

 

اسلام آباد غرب 

شهرستان اسلام آباد غرب

 

اسلام آباد غرب

 

نگاره ی ماهواره ای شهر اسلام آباد غرب

 

 

 

 

 

هرسین

شهرستان هرسین

 

هرسین

 

نگاره ی ماهواره ای شهر هرسین

 

 

 

 

 

 

 

کرمانشاهشهرستان کرمانشاه

 

کرمانشاه

 

نگاره ی ماهواره ای شهر کرمانشاه

/ 0 نظر / 334 بازدید